Samenwerken

aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee

Gemeenteraad besluit over windmolens op Goeree-Overflakkee

Date: juni 20,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is op 19 juni j.l. akkoord gegaan met de komst van zo'n 60 nieuwe windmolens op het eiland. Wel komen er minder molens dan in eerste instantie door het Rijk was gepland. De windmolens hebben een totale opbrengst van 225 megawatt in plaats.

Read More
Regionale verkeershinder door werkzaamheden Harmsenbrug (N57)

Date: juni 19,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft onlangs verkeersbeperkende maatregelen aangekondigd voor de Harmsenbrug (N57). De brug blijkt constructief niet te voldoen aan Europese normering die per 2012 is gewijzigd. Met ingang van 5 juni 2014 mogen vrachtwagens zwaarder dan 50 ton de brug niet meer passeren en zullen worden omgeleid. Vanaf 10.

Read More
Onderzoek naar de aansluiting van het onderwijs op het lokale bedrijfsleven

Date: juni 19,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee doen leerlingen van Havo 4 van de Christelijke Scholen Gemeenschap Prins Maurits onderzoek naar het aantal bedrijven per sector op het eiland Goeree-Overflakkee. De gemeente wilt weten hoe gesteld is met de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee. Centraal staat de.

Read More
Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee

Date: juni 16,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Vrijdag 4 april presenteerde de Rabobank Goeree-Overflakkee haar rapport 'Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee'. Samen met de gemeente werd de nadruk gelegd op de EilandMarketing en het samenwerken aan een perspectiefvolle toekomst voor Goeree-Overflakkee. Rabobank en gemeente slaan handen ineen In het rapport gaat de Rabobank in op het benutten.

Read More
Verslag 6e OpenCoffee GO-Linked – Melding FOGO

Date: juni 16,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Voor de 6e keer hield GO-Linked de Open Coffee bijeenkomst, een gezellige netwerkbijeenkomst voor ondernemers, manager en bestuurder uit de regio. Donderochtend 3 april vonden we gastvrij onderdak bij het Uitvoeringsbedrijf Wsw, Webego BV, dat sinds de gemeentelijke herindeling een afdeling is van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zo’n 65 deelnemers kwamen.

Read More
Lancering Federatie Ondernemers GO tijdens bijeenkomst Het delta Netwerk

Date: juni 16,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Het eiland van de verbindingen is in beweging! Ondernemers bundelen de krachten - Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Het Delta Netwerk op woensdag 18 december 2013 werd de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO) gelanceerd. Het Delta Netwerk heeft tot doel om beslissers en belangrijke stakeholders aan elkaar te verbinden ten gunste.

Read More
Windenergie

Date: mei 25,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

De FOGO heeft in overleg met haar achterbannen haar standpunt over windenergie naar het college van B&W, de ministers Kamp en Schultz en de 2e kamer verstuurd. Het standpunt is kort maar krachtig: de businesscase is onduidelijk en de gegevens die tot nu toe te verkrijgen zijn, zijn tegenstrijdig of wazig..

Read More