Blog/Nieuws

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee doen leerlingen van Havo 4 van de Christelijke Scholen Gemeenschap Prins Maurits onderzoek naar het aantal bedrijven per sector op het eiland Goeree-Overflakkee. De gemeente wilt weten hoe gesteld is met de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee. Centraal staat de vraag welke vaardigheden het toekomstige arbeidsaanbod eigenlijk nodig heeft om te voldoen aan de huidige en verwachte vraag op de arbeidsmarkt.

Een goede garantie voor werk is een opleiding die aansluit bij de vraag en behoefte van de arbeidsmarkt.
Het is van belang dat de gemeente Goeree-Overflakkee en haar partners weten welke bedrijven op ons eiland gevestigd zijn en aan welke werknemers zij behoeften hebben voor nu en in de toekomst.
Om starters sneller aan een baan te helpen is de onderlinge samenwerking tussen het bedrijfsleven (FOGO), de gemeente en onderwijsinstellingen cruciaal.

De gemeente vraagt ondernemers op het eiland mee te werken aan dit onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Evelyn Mijnders, beleidsadviseur onderwijs aansluiting op arbeidsmarkt via tel. 0187-475607 of mail e.mijnders@goeree-overflakkee.nl of met Cindy Hakkenbrak, bedrijfcontactfuntionaris, via tel. 0187-475340 of per mail via c.hakkenbrak@goeree-overflakkee.nl.

Comments


Add Comment