Blog/Nieuws

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft onlangs verkeersbeperkende maatregelen aangekondigd voor de Harmsenbrug (N57). De brug blijkt constructief niet te voldoen aan Europese normering die per 2012 is gewijzigd. Met ingang van 5 juni 2014 mogen vrachtwagens zwaarder dan 50 ton de brug niet meer passeren en zullen worden omgeleid. Vanaf 10 juni j.l. zijn twee rijstroken per richting teruggebracht tot één rijstrook per richting.

Door deze maatregelen zijn een toenemende verkeershinder en economische schade te verwachten. Omwille daarvan hebben de op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Rotterdam en Waterschap Hollandse Delta gezamenlijk een brief gestuurd aan Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Hierin is gevraagd naar een nadere onderbouwing van deze veranderingen en het verzoek de om de procedure met betrekking tot de constructieversteviging te versnellen. Vooralsnog wordt verwacht dat de werkzaamheden een jaar zullen duren.

Een centrale regie op de planning voor dit groot wegonderhoud is noodzakelijk, want de infrastructuur in de regio is kwetsbaar. Een goede verbinding met het Haven Industrieel Complex is van onmiskenbaar belang en in de zomermaanden is er veel toeristisch verkeer van en naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Indien er geen passende maatregelen worden getroffen worden langere reistijden en een grote economische schadepost verwacht.

Het bericht van deze werkzaamheden bereikte de gemeenten in de regio betrekkelijk laat. Daarom is de Minister ook verzocht ervoor zorg te dragen dat er een vroegtijdige communicatie plaatsvindt als er sprake is van werkzaamheden o.i.d.

Comments


Add Comment