Blog/Nieuws

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is op 19 juni j.l. akkoord gegaan met de komst van zo’n 60 nieuwe windmolens op het eiland.

Wel komen er minder molens dan in eerste instantie door het Rijk was gepland. De windmolens hebben een totale opbrengst van 225 megawatt in plaats van de geplande 260 megawatt.

Ook heeft de gemeenteraad zelf de locaties kunnen aanwijzen waar de molens moeten komen. Na een inspraakprocedure hebben burgemeester en wethouders besloten om geen windturbinepark te bouwen in Den Bommel-Zuid. Ook is de uitbreiding van het windmolenpark Piet de Wit van de baan en komen er minder molens bij Stad aan het Haringvliet.

Volgens wethouder Tollenaar zou de gemeente de regie uit handen geven als ze tegen de plannen van het Rijk zou stemmen. Met dit besluit is het mogelijk gebleven zelf de locaties uit te zoeken en is de totale capaciteit van de molens lager dan gepland. De wethouder verklaarde: ”Ik heb de beslissing met tegenzin genomen en dat gold ook voor de raad, maar ik ben blij dat we er na vier jaar eindelijk uit zijn.”

Comments


Add Comment