Blog/Nieuws

Op 11 juni j.l. vond bij Visser & Visser de eerste expertmeeting plaats van de FOGO. Niet alleen in de werkgroepen wordt er verdieping gezocht op inhoudelijke thema’s, maar ook tijdens bijeenkomsten als deze.

Steef Visser heeft het initiatief genomen voor de eerste meeting als voorzitter van de FOGO samen met Bram van den Boogaart, directeur van Webego, de organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt! Gezamenlijk is gekeken wat de ondernemers van Goeree-Overflakkee kunnen betekenen voor Webego en haar doelgroep en andersom. Door samen te werken kunnen mooie win-win-situaties ontstaan. Voor u als ondernemer, voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar zeker ook voor het eiland Goeree-Overflakkee!

Tijdens een levendige discussie zijn de mogelijkheden besproken om tot een vruchtbare samenwerking te komen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn ondernemers steeds vaker bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. De doelstelling van Webego is om deze mensen door te laten stromen naar reguliere arbeid. De individuele capaciteiten van de medewerkers en de wensen van de ondernemers staan hierbij centraal. De uitdaging voor de expertmeeting was om tussen beiden de verbindingen te maken.

Concreet heeft deze expertmeeting ertoe geleid dat ondernemend Goeree-Overflakkee en Webego nader tot elkaar gekomen zijn. De mogelijkheden van samenwerking in vormen van een casus zullen verder worden doorgesproken.

Bent u ge√Įnteresseerd geraakt in wat Webego voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met secretariaat@fo-go.nl voor meer informatie.

Houd de website in de gaten voor het vervolg op deze meeting of andere interessante bijeenkomsten van de FOGO.

Comments


Add Comment