Samenwerken

voor en door ondernemers op Goeree-Overflakkee

De FOGO maakt als vertegenwoordiger van de ondernemer een vliegende start

Met de gemeentelijke herindeling in 2012 is er een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid ontstaan op Goeree-Overflakkee. Voor de ondernemers op Goeree-Overflakkee heeft de herindeling de nodige gevolgen en daarom is de FOGO opgericht.
De FOGO vertegenwoordigt de ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee als koepelorganisatie de belangen van alle ondernemers. De FOGO is daarnaast een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties namens het lokale bedrijfsleven. Ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen heeft de FOGO het adviesbureau DZP ingeschakeld voor beleidsmatige en secretariële ondersteuning.

De FOGO maakt zich hard voor de ondernemer op Goeree-Overflakkee, want samen sta je sterk!

 

Wat doet de FOGO voor u:

Door directe invloed te hebben op de bovenlokale visie, beleid en uitvoering van de overheid, streven wij voor hogere winst bij de ondernemers. Dit door middel van o.a.:

Hoe doet de FOGO dit voor u:

fogoflow

Hoe kan ik mee doen:

Sluit u aan bij één van de werkgroepen:

Initieer een nieuwe werkgroep!