Blog/Nieuws

Windenergie

Date: mei 25,  2014
Author: beheer
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

De FOGO heeft in overleg met haar achterbannen haar standpunt over windenergie naar het college van B&W, de ministers Kamp en Schultz en de 2e kamer verstuurd. Het standpunt is kort maar krachtig: de businesscase is onduidelijk en de gegevens die tot nu toe te verkrijgen zijn, zijn tegenstrijdig of wazig..

Read More