Kroonjuweel van de maakindustrie dreigt te verdwijnen

Date: november 29,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Ondanks jaren van miljoenensubsidies en een toevloed van kredieten zit een groot deel van de telers in de glastuinbouwsector in bijzonder beheer bij de bank. Als er niets gebeurt, dreigt ‘het kroonjuweel van de Nederlandse maakindustrie’ net als de textielsector in de jaren vijftig en zestig en de.

Read More
Winkeldieven

Date: november 29,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Onderzoek wijst uit dat er in de feestmaand aanzienlijk meer wordt gestolen dan normaal. Dieven denken in deze donkere dagen meer kans van slagen te hebben, waarschuwt winkeliersorganisatie Detailhandel Nederland. Het gaat dan onder meer om klanten die geld te kort.

Read More
Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Goeree-Overflakkee

Date: november 29,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 december 2014 de heer drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. De heer Lokker is 65 jaar en lid van het CDA.
De burgemeester van Goeree-Overflakkee, mevrouw mr. A. (Ada).

Read More
Asbest eraf, zonnepanelen erop

Date: november 29,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Als u agrariër bent, een agrarisch bedrijf hebt gehad of eigenaar bent van een voormalig agrarisch bouwblok kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor het verwijderen van asbest op uw dak in combinatie met het.

Read More
A Seal zet weer zeehonden uit

Date: november 26,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

Een zeehond die een paar maanden terug werd gevonden op het strand van Ouddorp, wordt zaterdag weer vrijgelaten. Stichting A Seal zet in totaal twee zeehonden uit in Renesse.

Smile en Spirit waren uitgeput en gewond toen ze werden gevonden. Spirit is ontdekt in Ouddorp, Smile in.

Read More
Rabobank Innovatiefonds ondersteunt FOGO

Date: november 26,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

De Rabobank Goeree-Overflakkee gaat FOGO in 2015 vanuit het Innovatiefonds financieel ondersteunen. Met deze financiële ondersteuning kan FOGO haar ideeën met Goeree-Overflakkee in uitvoering brengen. Door onderling meer samen te werken en door de communicatie met andere partijen in het veld te verbeteren beogen wij meer economische groei en innovaties. Op deze wijze proberen.

Read More
Data Roadshows bekend

Date: november 12,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

  De FOGO heeft een economische strategie in ontwikkeling als antwoord op de bevolkingskrimp in de regio. Ons eiland wordt door beleidsmakers nu al gezien als een stagnerend gebied. Dat moet en kan anders! De FOGO is ervan overtuigd dat ondernemers deze ontwikkeling kunnen kenteren door.

Read More
Gemeente behoudt regie over windenergie op Goeree-Overflakkee

Date: november 10,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws

De provincie Zuid-Holland heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines gedelegeerd aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Wethouder Frans Tollenaar ondertekende op donderdag 30 oktober een overeenkomst met de provincie, waarin dit is vastgelegd. Met het tekenen van deze overeenkomst krijgt de gemeente zelf de regie over.

Read More
Duurzaam ondernemen is een winstgevend business model

Date: november 03,  2014
Author: secretariaat FOGO
Comments: Geen reacties
Categories: nieuws