Als u agrariër bent, een agrarisch bedrijf hebt gehad of eigenaar bent van een voormalig agrarisch bouwblok kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor het verwijderen van asbest op uw dak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Tot eind 2015 kan er subsidie aangevraagd worden. De gezamenlijke provincies voeren deze subsidiemaatregel uit. De provincie Zuid-Holland wil, met het oog op de volksgezondheid, stimuleren dat asbestdaken op landbouwbedrijfsgebouwen worden gesaneerd.

Er gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • 4,5 euro subsidie per vierkante meter asbestdak
  • Sanering moet in combinatie met plaatsing van zonnepanelen
  • De zonnepanelen dienen op de plek waar het asbest verwijderd is, geplaatst te worden en hebben een vermogen van tenminste 5 kiloWatt-piek;
  • Minimaal 250 vierkante meter te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits deze zich binnen het bouwblok bevinden
  • Voordat asbest verwijderd wordt en zonnepanelen geplaatst worden, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.

Meer informatie is te vinden op: www.asbestvanhetdak.nl.

Comments


Add Comment