Afgelopen maandag 6 februari ging minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met ondernemers uit de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd vanuit de OHW (ondernemersvereniging Hoeksche Waard) en FOGO (Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee). Onderwerp van discussie waren de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in 2023 en de consequenties hiervan voor de bereikbaarheid van de regio.

Minister Harbers, die eerder die middag samen met RWS een werkbezoek had gebracht aan de Heinenoordtunnel, sprak tijdens zijn inleiding over de infrastructuur van de eilanden en dat bij het uitvallen van tunnels en bruggen eilanden veel minder alternatieven hebben. Toch moeten bruggen en tunnels onderhouden worden en zijn de werkzaamheden aan zowel de Haringvlietbrug als de Heinenoordtunnel dus onvermijdelijk. RWS zal zijn uiterste best doen om het ongemak voor bedrijven en inwoners van de regio zoveel mogelijk te beperken. Maar dat er hinder gaat ontstaan op de eilanden en ver daarbuiten is duidelijk.

De minister gaf aan dat hij zich zeer hard heeft gemaakt om de brug en de tunnel bij het eventueel uitlopen van de werkzaamheden niet tegelijk af te sluiten. Daarnaast spraken de minister en de ondernemers over het eerste weekend waarbij een buis van de Heinenoordtunnel dicht was. Dit leidde direct de hele dag tot veel files en ongemak voor weggebruikers. De ondernemers deden een beroep op de minister om de regie en communicatie over de maatregelen te verbeteren en te intensiveren, net als de interactie met alle betrokken instanties. Niet over ondernemers maar met ondernemers praten.

Tijdens het constructieve overleg waar allerlei praktische oplossingen vanuit de ondernemers onder de aandacht werden gebracht, ontstond het idee om op zeer korte termijn weer onder leiding van de minister bij elkaar te komen om samen met de ondernemers alle suggesties ter verbetering van het proces, de communicatie en de praktische maatregelen onder de loep te nemen.

De uitdaging wordt daar niet minder groot om, maar voor het eerst in de geschiedenis van dit dossier lijken de ondernemers te worden gehoord.

Comments


Add Comment