Blog/Nieuws

De FOGO heeft in overleg met haar achterbannen haar standpunt over windenergie naar het college van B&W, de ministers Kamp en Schultz en de 2e kamer verstuurd.
Het standpunt is kort maar krachtig: de businesscase is onduidelijk en de gegevens die tot nu toe te verkrijgen zijn, zijn tegenstrijdig of wazig. Het terugdringen van CO2 is niet inzichtelijk. De FOGO meent dat plaatsing van de turbines de unieke verkooppunten van het eiland, namelijk toerisme en recreatie, teniet doet. Met de gegevens die nu beschikbaar zijn, kan de FOGO niet anders dan concluderen dat de plaatsing van windmolens niet in lijn is met de doelstelling van de FOGO om een optimaal ondernemersklimaat te creƫren.

Comments


Add Comment