Blog/Nieuws

Voor de 6e keer hield GO-Linked de Open Coffee bijeenkomst, een gezellige netwerkbijeenkomst voor ondernemers, manager en bestuurder uit de regio. Donderochtend 3 april vonden we gastvrij onderdak bij het Uitvoeringsbedrijf Wsw, Webego BV, dat sinds de gemeentelijke herindeling een afdeling is van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zo’n 65 deelnemers kwamen op deze Open Coffee af.

Na het openingswoord van coördinator Frits Stel, voerde namens de gemeente Goeree-Overflakkee wethouder Frans Tollenaar het woord. Hij vertelde met trots over de organisatie van Webego BV waarbij mensen die net iets anders in de samenleving staan en passende arbeidsplaatsen krijgen aangeboden, aansluitend bij hun individuele capaciteiten. Ook besprak de wethouder de financiële positie van Webego en over de zorgen voor de voormalige vier gemeenten voor Webego op het eiland. Vanwege jaarlijkse grote tekorten die de sociale werkplaats opleverde, zijn hier al heel wat politieke discussie over gevoerd. Maar er is een slag gemaakt door van Webego en afdeling van de gemeente Goeree-Overflakkee te maken.

De nieuwe manier van werken, social return of investment, zal nog verder worden doorgezet gaf de wethouder aan. “Het is een ontwikkeling die voor elke ondernemer van belang is”. Tot slot wees wethouder Tollenaar nog op het bestaan van de ondernemersvereniging FOGO, “die vol elan zit om een goede slag te maken om het eiland en zijn ondernemers goed op de kaart te zetten”.

Eveneens namens de gemeente gaf arbeidmakelaar Rolf Grielen van de afdeling Maatschappelijke Zaken een korte uitleg bij hoe er te werk wordt gegaan om een zo leeg mogelijke ‘kaartenbak’ te hebben van cliënten met een uitkering. De Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening passeerden daarbij de revue.
Twee bedrijven op het eiland werken naar volle tevredenheid samen met Webego en kregen kort de gelegenheid de ervaringen met de aanwezigen te delen. Deze bedrijven zijn Jumbo Ouddorp en Rumpstad/Steketee uit Stad aan het Haringvliet.

Tot slot kreeg ondernemer Saskia Wessel van SAS Events for singles & friends de gelegenheid met een korte pitch de aanwezigen te informeren over verschillende gezellige en sportieve evenementen die haar onderneming organiseert op Goeree-Overflakkee.

Na het officiële deel van deze Open Coffee was er voor belangstellenden de gelegenheid een rondleiding door het Uitvoeringsbedrijf te krijgen.

BRON: http://www.go-linked.nl/index.php/component/content/article/11-go-linked/106-verslag-6e-opencoffee-go-linked

Comments


Add Comment