De datum van 22 juni jl. is op Goeree-Overflakkee een historische. Niet alleen omdat dit dé dag was van het NK Wielrennen op het eiland, maar nog meer omdat te midden van dit feestgedruis de aanzet werd gegeven voor een duurzame vernieuwing van de zorg op het eiland. Het ondertekenen van het manifest Paulina.nu, door tal van betrokken partijen uit de samenleving, vormde hiervoor de basis. In Eilanden-Nieuws van 28 juni kon u hierover al lezen. In aansluiting op dit artikel volgt nu in deze krant een interviewserie waarin van elk van de betrokken partijen een vertegenwoordiger vertelt over zijn of haar bijdrage daaraan. Vandaag de eerste aflevering, na de zomervakantie het vervolg.

De eerste die aan het woord komt is Jan Peter Robijn. In dagelijks leven is hij directeur van Adviesgroep De Vogel. Van daaruit is hij uiterst nauw betrokken bij de assurantiewereld en dus ook bij de zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.
In een gesprek dat hij had met Koos Moerland, Raad van Bestuur van de eilandelijke zorgholding CuraMare, waar ook Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onder valt, bleken Robijn en Moerland over diverse zaken die de zorg betreffen dezelfde gedachten en ideeën te hebben. Beiden zijn het erover eens dat het anders, efficiënter en beter kan. Maar hoe geef je daar in de praktijk invulling aan? Duidelijk was dat dit niet een aangelegenheid zou zijn voor één of twee man, maar dat je daar – zeker vandaag de dag – een eilandbreed draagvlak voor nodig hebt, dat de hele samenleving daar de schouders onder zet. Partijen uit allerlei geledingen werden hiervoor benaderd: van de zorgwereld tot de financiële sector en van ondernemersland tot gemeentebestuur, om als stakeholders een duurzame zorginnovatie op het eiland te ontwikkelen en dit te faciliteren. En dat draagvlak ís er royaal, want het mes van dit zorginitiatief snijdt naar diverse kanten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
“Zorg gaat ons allemaal aan”, zegt Jan Peter Robijn. “Dat we hiervoor gewoon op het eiland terecht kunnen, vinden we met z’n allen eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. We moeten ons echter realiseren dat de werkelijkheid anders ligt. Dat, als we hier goede zorg dichtbij, bijvoorbeeld het ziekenhuis, willen behouden, daar hard voor gewerkt moet worden. De achterliggende jaren hebben laten zien, op diverse plekken elders in den lande, dat zorg dichtbij verdwijnt. Denk aan sluiten van huisartsposten, apotheken en dat kleine ziekenhuizen ophouden te bestaan. Als stakeholders beseffen we daarom maar al te goed dat, willen wij in deze tijd onze zorg dichtbij en ons Dirkslandse ziekenhuis behouden, CuraMare dat niet meer alleen kan. Dit moeten we met z’n állen gaan doen, het moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. En dat heeft op Goeree-Overflakkee een grote kans van slagen, want het eiland kent al decennialang een grote gemeenschapszin, die meerdere malen bewezen heeft tot bijzondere dingen in staat te zijn waar het onze gezondheidszorg betreft.”
“Uitstekende zorg dichtbij, zorg die voor alle bewoners van Goeree-Overflakkee bereikbaar is, daar moeten we zuinig op zijn”, vertelt Jan Peter verder. “Maar zorg en ons ziekenhuis heeft, vanwege het grote aantal banen, ook een groot economisch belang. Daarnaast zijn we op het eiland enkele jaren geleden de weg ingeslagen om meer inwoners naar Goeree-Overflakkee te trekken. Het hebben van goede zorg dichtbij met onder andere een eigen ziekenhuis in het gebied is daar natuurlijk heel belangrijk en aantrekkelijk bij. Zuinig zijn op ons ziekenhuis, en ons totale zorgaanbod, raakt dus héél de samenleving. De belangen haken allemaal in elkaar. Vandaar dat we hier gezamenlijk onze schouders onder zijn gaan zetten.”

Vernieuwende zorg
Iedere stakeholder doet dat vanuit diens eigen expertise. Voor Jan Peter Robijn is dat het verzekeringswezen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
“Ik ga in gesprek – en dat loopt inmiddels al – met de zorgverzekeraars, waarvan CZ hier een grote partij is. Niet alleen over het belang van behoud van ziekenhuis, huisartsenpost en apotheken in de eigen regio, maar ook met vernieuwende gedachten over hoe gezondheidszorg veel beter ingericht en georganiseerd zou kunnen worden. En natuurlijk: waarom dit moet.”
“Zorg móet en kán anders. Het kan efficiënter en beter, beter ingerichte zorg met meer aandacht voor preventie leidt uiteindelijk tot langer gezond leven en de kosten voor zorg worden daarbij ook nog eens lager ”, vervolgt Jan Peter. “Maar dan moet dit niet langer een aangelegenheid zijn waarover alleen zorgverleners en zorgverzekeraars nadenken. Als stakeholders hebben we daarom op 22 juni een manifest ondertekend waarin we de intentie hebben vastgelegd om innovatief naar zorg te kijken en naar hoe we die vernieuwende zorg in de regio willen faciliteren.”

Preventie
“We willen ernaartoe dat we op Goeree-Overflakkee straks de best mogelijk georganiseerde zorg hebben. Voor vele vormen van zorg kunnen we uitstekend in onze regio terecht waaronder ons eigen ziekenhuis. En anders zoeken wij voor meer specialistische of complexere zorg uit waar de patiënt het beste terecht kan. Daarna zien wij weer een prima rol weggelegd voor zorgverleners op het eiland in het hele voor- en nazorgtraject. Op het eiland dus. Dat is voor de patiënt wel zo handig en praktisch. Het ziekenhuis in Dirksland fungeert dan als een soort van switch. De patiënt weet dan altijd zeker dat hij/zij de beste zorg aangeboden krijgt. Daarnaast biedt het kansen op andere gebieden; patiënten kunnen herstellen in een regio met prachtige natuur met rust en ruimte.”
“Daarnaast zorgt bureaucratie vanuit de zorgverzekeraars en overheid ervoor dat medici met veel administratieve rompslomp kampen die ten koste gaat van hun eigenlijke werk: zorg verlenen aan patiënten. Ook dat moet en kan anders.”
“Wat wij op het eiland voor ogen hebben is een systeem waarbij het er niet om gaat dat we zo veel mogelijk zieke mensen weet beter krijgen, maar dat zo min mogelijk mensen ziek worden! Werken aan preventie dus. Dat is én goedkoper én het leidt tot een gezondere bevolking en een betere levenskwaliteit én mensen leven langer. Da’s allereerst voor iedereen persoonlijk belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook werkgevers zijn er beter mee af, want gezondere werknemers leidt tot minder ziekteverzuim.”

Coöperatie
De zorg is van en voor ons allemaal. In samenhang hiermee wordt met de gedachte gespeeld om op het eiland een coöperatie te beginnen die hiervoor een geldstroom op gang brengt en waarvan íedereen lid kan worden. Zo kan iedereen, bewoners en ondernemers betrokken worden bij de zorg en invloed en ideeën inbrengen.

Voorbeeld functie
Voor zorgverzekeraars betekent e.e.a. een omslag van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken. “Een aantal verzekeraars onze gedachten over zorginnovatie al positief ontvangen”, zo geeft Jan Peter Robijn aan. “Na de zomervakantie gaan alle besprekingen verder en hopen we stapje voor stapje verder te kunnen komen. Het liefst zien we dat straks het Rijk zegt: ‘hier hebben jullie het budget, regelen jullie met het preventiebeleid de zorg gewoon zelf’. Wat ons betreft: met het ondertekenen van het manifest hebben we de noviteit ervoor aangelegd.”
Op website www.paulina-nu.nl is een start gemaakt met de communicatie over de nieuwe zorgbeweging op het eiland. Het complete manifest is er te lezen en in filmpjes vertellen de betrokken stakeholders waarom ze zich voor deze zorgtransitie inzetten. De website wordt op korte termijn verder gevuld.  “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee wel eens een voorbeeld kunnen worden en een filosofie in handen kunnen hebben voor de zorgverlening in héél Nederland!”, zegt Jan Peter verwachtingsvol.

Bron: Eilanden Nieuws, 18 juli 2016

Comments


Add Comment