Deze bijeenkomst onder de vlag van TechNet staat in het teken van het verder vormgeven aan een platform van ondernemers, organisaties, overheid en onderwijs.

Kom dus woensdag 28 september 2016!

Programma
Een uiterst gevarieerd programma met onder meer een bedrijfspresentatie en rondleiding georganiseerd door onze gastheren en gastvrouwen van TBP, tafelgesprekken en een tweetal presentaties.

Na afloop is er een Meet & Greet .
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 28 september 2016 van 19.00 uur tot 21.30 uur.

U ontvangt eind augustus de uitnodiging met de mogelijkheid om u aan te melden.

Fijne zomer gewenst

Comments


Add Comment