“Wandelen is als het spellen van een boek, fietsen is als het beleven van een boek, autorijden is als het lezen van het resumé van een boek.” Met die woorden kenschetste wethouder Frans Tollenaar vorige week woensdagmorgen het verschil in beleving van een gebied wanneer je daar in de auto doorheen gaat óf te voet of op de fiets. Het extra dat de laatste twee bieden, het één zijn met de omgeving, kon op Goeree-Overflakkee al ruimschoots worden beleefd, maar na de officiële opening, woensdag, van het wandelroutenetwerk Goeree-Overflakkee én van het geactualiseerde fietsroutenetwerk, kan dat nóg beter.

Gemeente en provincie hebben zich er in de achterliggende tijd voor ingespannen om ook op Goeree-Overflakkee een wandelroutenetwerk met knooppunten aan te leggen. Een met bordjes bewegwijzerd traject waarin verschillende genummerde knooppunten zijn opgenomen die de deeltrajecten van het hele wandelroutenetwerk aan elkaar verbinden. Aan de hand van de knooppunten, waarvoor ook een wandelroutekaart is ontwikkeld, kunnen wandelaars zelf een route uitstippelen waarlangs hun geschoeide benenwagen ze zal voeren. De routes voeren langs prachtige gedeelten van het eiland. Het ontwikkelen en voorbereiden ervan heeft jaren in beslag genomen, maar nu konden ze officieel worden geopend.
Tegelijkertijd is gewerkt aan het up-to-date maken van het al bestaande fietsknooppuntennetwerk op het eiland. Hetzelfde systeem als hierboven omschreven, maar dan voor de fiets. Nadat tien jaar geleden het fietsknooppuntennetwerk op Goeree-Overflakkee werd gerealiseerd, zijn hier in de loop der jaren verschillende nieuwe recreatieve fietspaden aangelegd. Die waren nog niet in het fietsknooppuntennetwerk opgenomen, maar door het netwerk geheel te actualiseren nu wel.
Naast het actualiseren van het fietsroutenetwerk werd gezorgd voor aansluiting met de routenetwerken in de omliggende regio’s. En meteen werden ook de grotere informatieborden die bij de knooppunten staan vernieuwd, waarbij wat schaal betreft meer ingezoomd werd op de directe omgeving, zodat die gedetailleerder weergegeven kon worden.

Ambassadeurs
Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland zou aanwezig zijn bij de opening van beide netwerken, maar liet zich vervangen door Annette ter Kuile, hoofd Bureau Groen, afdeling Water en Groen, van de provincie. Zij gaf aan dat de provincie graag meedoet met projecten als deze “om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van dit mooie gebied”, zo gaf ze aan. “Goeree-Overflakkee is bij mij bijzonder in de smaak gevallen.”
Dat laatste is precies de bedoeling, zo zinspeelde wethouder Arend-Jan van der Vlugt: “deze netwerken zijn bedoeld voor zowel de eigen inwoners als voor toeristen, die als ambassadeurs van ons gebied doorvertellen hoe mooi en heerlijk het hier is.”
Frans Tollenaar deed er nog een schepje bovenop. “Je ondergaat het unieke landschap hier bij elke stap die je zet.” En, Albert Einstein citerend: “De benen zijn de wielen van de creativiteit!”. Die creativiteit komt zeker nog van pas, want voor de toekomst is het de bedoeling om de gerealiseerde netwerken te verdiepen door – met inzet van vele vrijwilligers uit de regio – themaroutes samen te stellen die het eigene en de historie van het gebied accentueren.

Verleden terugbrengen
Na ontvangst met koffie en gebak in brasserie Dok16 op het terrein van Hernesseroord, werden de genodigden nogmaals uitgenodigd, maar nu om per fiets, op de tandem of in een huifkar op pad te gaan richting Middelharnis’ havenhoofd voor de onthulling van de daar nieuwgeplaatste routenetwerkborden. Een stevige regenbui onderweg hoorde ook bij de beleving van het gebied…
Verder gaf namens het RTM museum Sam de Haan op deze locatie een toelichting op zowel het werk van de museumstichting als op het teruggebrachte perron, stukje spoor en wisselhuis op het havenhoofd. Ze vertellen hun eigen verhaal, namelijk de totstandkoming van het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee. Een mooi voorbeeld van hoe verdwenen verleden weer zichtbaar wordt gemaakt in het heden.

Bron: Eilanden Nieuws, 16 juli 2016

Comments


Add Comment