De gemeente Goeree-Overflakkee, FOGO, Bouwcenter Esselink en Stichting Energieke Regio hebben eind november 2014 een informatieve manifestatie over energiebesparing en hiermee samenhangende wettelijke eisen voor het MKB georganiseerd. De avond stond in het teken van de Energie Prestatie Keuring (EPK). Dit voorjaar wordt op Goeree-Overflakkee een pilot rond de EPK georganiseerd. Inmiddels hebben zich zeven eilandelijke bedrijven als deelnemer aangemeld. Er is nog plaats voor drie deelnemers!

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Er geldt een ondergrens van 25.000 m3 gas per jaar, of 50.000 kWh elektriciteit per jaar (ca. 10.000 euro aan jaarlijkse energiekosten). Veel ondernemers die in deze doelgroep vallen zijn niet op de hoogte van deze wettelijke eis. Door de gemeente en de DCMR is tot nu toe weinig nadruk gelegd op handhaving hiervan. Vanaf 2016 gaat dat door landelijk gemaakte afspraken veranderen.

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een instrument waarmee inzichtelijk gemaakt wordt in hoeverre bedrijven aan de Wet milieubeheer voldoen. Stichting Energieke Regio participeert in een landelijk pilotproject rond de EPK en werkt hierbij samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de DCMR (Milieudienst Rijnmond). Energieke Regio integreert de EPK in haar onafhankelijke adviezen. Bij opdracht voor een uitgebreid energiek 3P-profiel (een nulmeting), aangevuld met een QuickScan naar verlichting en sluipverbruik, kan gedurende de pilot zonder meerkosten een EPK worden afgenomen. Zo kunnen ondernemers twee vliegen in een klap slaan: geld en energie besparen en voldoen aan de wet! De positieve publiciteit krijgen ze er gratis bij.

Wilt u wellicht, net als Lambert Kozijnen, Constructie- en Machinebouw Abresch, Banketbakkerij van Helden, Franzen Landbouw, de exploitant van de voormalige Rabobank in Middelharnis, Aannemings- en bouwbedrijf Bloemfontein en Kaasboerderij Mulder, deelnemen aan deze EPK-pilot? Neem dan via 06 – 505 247 75 of lblokland@energiekeregio.nl  contact op met Leon Blokland van Stichting Energieke Regio. Hij kan u meer informatie verstrekken of als deelnemer registreren.

In het voorjaar van 2013 is het succesvolle project Energieke Regio Goeree-Overflakkee van start gegaan. Inmiddels kent Energieke Regio ruim 30 eilandelijke deelnemers (MKB-bedrijven en maatschappelijke organisaties). Energieke Regio helpt hen te verdienen aan duurzaamheid, hun energiebewustzijn te vergroten en het comfort in hun gebouwen te verhogen. Het eilandelijke project wordt inmiddels over heel Nederland uitgerold. Wellicht heeft u de reclamespot op de radio gehoord? Of de diverse promotiefilmpjes bekeken?

Bron: Stichting Energieke Regio

Comments


Add Comment