Op woensdag 11 maart is de werkgroep Infrastructuur weer bijeen gekomen. Rien Villerius heeft namens de gemeente Goeree-Overflakkee de plannen gepresenteerd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op ons eiland. Vanaf medio 2016-2017 zal de gemeente in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de hoofdinfrastructuur op het eiland in fasen verbeteren. FOGO zal in de uitvoering van de aanhaken om de ondernemersbelangen te behartigen.

De plannen met betrekking tot de op- en afrit van het eiland (N57 en N59) zijn nog niet helder. Desalniettemin zijn investeringen hier onontbeerlijk, aldus de gemeente en FOGO. Op basis van gemeentelijk onderzoek is het aantal dodelijke ongevallen op de N59 namelijk 70% hoger dan landelijk gemiddeld op vergelijkbare wegen. Op de piekmomenten is er bovendien sprake van congestie. De gemeente en FOGO slaan de handen ineen om de problemen op deze wegen onder de aandacht te brengen.

Na de verkiezingen zal de werkgroep weer bijeen komen en wordt deze versterkt met aansluiting van de provincie en Rijkswaterstaat.

Overigens beperkt de werkgroep zich niet tot alleen de grijze infrastructuur. Ook de waterwegen, digitale verbindingen en regionale infrastructuur wordt meegenomen.

Comments


Add Comment