Op een deel van het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Netbeheerder Stedin heeft al miljoenen euro’s geïnvesteerd, maar het aanbod aan duurzame stroom zonnepanelen groeit harder dan het net uit te breiden is. Er is dus zogenaamde ‘groeipijn’ ontstaan. Een onafhankelijk adviesbureau zocht uit of het mogelijk is op korte termijn deze groeipijn te verlichten, maar dat blijkt niet het geval. Op de langere termijn gebeurt dit wel: Stedin breidt het net op het eiland uit met nieuwe transformatoren, zodat er naar verwachting eind 2023 weer voldoende capaciteit is.

De groeipijn op het energienet van netbeheerders ontstaat omdat zonnepanelen door Subsidie Duurzame Energie (SDE) van de Rijksoverheid erg in trek zijn bij ondernemers. Ondernemers leggen daardoor veel zonnepanelen op daken van stallen en loodsen. De zogenoemde zon-op-dak-projecten. Om de opgewekte energie terug te kunnen leveren, worden de projecten aangesloten op het ‘middenspanningsnet’. Deze ontwikkeling gaat erg snel zodat in het energienet van Nederland steeds meer knelpunten ontstaan. Ook op het middenspanningsnet rondom Middelharnis op Goeree- Overflakkee is dit het geval. Om het probleem structureel op te lossen, plaatst Stedin twee extra transformatoren in het verdeelstation bij Middelharnis. Deze klus is naar verwachting eind 2023 gereed en verdubbelt de beschikbare capaciteit op dit deelnet.

Onderzoek naar verlichten van groeipijn
Duurzame elektriciteit helpt de CO2-uitstoot van Nederland verder omlaag te brengen. Er staat voor een productievermogen van 243 megawatt aan zonnepanelen en windmolens op Goeree-Overflakkee die hard nodig is voor alle ontwikkelingen de komende jaren. Maar de piekvraag beslaat slechts een klein deel van die 243 megawatt, de rest wordt op die momenten van het eiland getransporteerd. Belangrijk onderdeel van het gedane onderzoek was dan ook kijken of het mogelijk is meer van de opwek op het eiland te verbruiken door te schuiven met vraag en aanbod op het eiland. Dit noemen we congestiemanagement.

Balans tussen opwek en afname
Helaas blijkt uit onderzoek dat er onvoldoende gekwalificeerde marktpartijen in het congestiegebied aanwezig zijn voor de uitvoering van congestiemanagement. Aangeslotenen met niet-regelbaar vermogen, waaronder elektriciteitsproductie op basis van zon- en windenergie, zijn namelijk vrijgesteld van deelname aan congestiemanagement. Met een aantal partijen op het eiland inventariseren we toch of hun opweklocaties op bepaalde momenten tijdelijk de opwekcapaciteit kunnen verlagen. Als blijkt dat we daardoor alsnog voor 2023 congestiemanagement kunnen toepassen laten we dat vanzelfsprekend weten. Het is daarom erg belangrijk om een concreet zon-op-dak-project bij Stedin te melden en een offerte voor aansluiting aan te vragen, zo ben je gegarandeerd van capaciteit zodra die weer beschikbaar is. Vragen daarover? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Stedin of vraag je aansluiting aan via www.mijnaansluiting.nl.

Geen gevolgen voor consumenten, kleine bedrijven en grote zonneparken
Het capaciteitsprobleem geldt alleen voor nieuwe aanvragen voor grote aansluitingen van 3×80 ampère tot en met 10 MVA die op het deelnet rondom Middelharnis worden aangesloten. Het heeft geen gevolgen voor consumenten of kleine bedrijven (< 50 kW), zij zijn aangesloten op het laagspanningsnet en kunnen gewoon doorgaan met het plaatsen van zonnepanelen op hun huizen. En ook voor eventuele nieuwe, grote wind- of zonneparken is dit geen belemmering want deze worden rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet. In de regionale energiestrategie (RES) van Goeree- Overflakkee is de afspraak opgenomen dat er in 2030 plek is voor 407 megawatt aan wind- en zonne-energie op het eiland. Ook deze plannen komen niet in gevaar nu een deel van het middenspanningsnet tijdelijk vol is. De nieuwe capaciteit is meer dan voldoende voor de doelstellingen die in de RES zijn geformuleerd voor zon-op-dak.

Meer informatie over de situatie in regio Middelharnis en het rapport van het adviesbureau is te vinden op
www.stedin.net/middelharnis

Comments


Add Comment