‘Door de FOGO zit ondernemend Goeree-Overflakkee aan tafel’

Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Jaap Peeman

Goede vraag: hoever zou je zijn gekomen zonder de FOGO? Wat zou je dan bereikt hebben voor ondernemend Goeree-Overflakkee? Veel en veel minder, vindt voorzitter Steef Visser, je zou lang niet zover zijn gekomen met bijvoorbeeld het aandacht vragen voor de problematiek van de Haringvlietbrug. “Het is echt een voordeel als je dan een de FOGO hebt. Anders zit je nergens aan tafel.”

De Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee, kortweg de FOGO, bestaat sinds 2013. Vanaf dat moment is Steef Visser voorzitter. “Ik doe het graag. Je bent heel breed bezig, op allerlei terreinen. Het is ook veel werk, maar het belangrijkste is dat de FOGO als belangenbehartiger van ondernemend Goeree-Overflakkee een duidelijk stempel op het geheel kan drukken.”

Tot dat ‘geheel’ behoort de Haringvlietbrug, die geruime tijd alleen met vertraging begaanbaar is. Visser schetst het probleem dat daaruit voortvloeit: “Als je bij de rotonde op de Langeweg, hier in Middelharnis, een bord ziet met ‘14 minuten vertraging’, kun je dat gerust vermenigvuldigen met twee. Pas moest ik om halfnegen in Oud-Beijerland zijn. Om zeven uur reed ik weg en om tien voor half-negen was ik er…
Het is een onbetrouwbare verbinding geworden en het kost handenvol met geld. Je kunt in veel gevallen beter via Hellevoetsluis rijden.”

Samen optrekken
Hoe reageren weggebruikers op het oponthoud? Visser onderscheidt grofweg twee typen reacties: gelatenheid en activisme. En hoe reageert de FOGO op de versmalling van de rijstroken op de brug en de verlaging van de maximumsnelheid?

“Wij trekken samen op met de OHW, de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard. We hebben elkaar snel gevonden, omdat we een gezamenlijk probleem hebben. Op de korte termijn lijkt dat probleem groter voor Goeree-Overflakkee. Maar op de middellange termijn heeft de Hoeksche Waard meer last omdat de renovatie van de Heinenoordtunnel erbij komt. Dan kun je daar geen kant meer op.”

Naast de FOGO en de OHW waren de gemeenten in de regio en de drie betrokken provincies – Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant – ook snel gemobiliseerd. “We hadden elkaar snel gevonden en het was plezierig dat er direct grote bereidheid was om gezamenlijk op te trekken. Er is een ambtelijk overleg, een bestuurlijk overleg en een technisch overleg, en de FOGO praat overal mee.”

Naast de vertegenwoordigers van de ondernemers en overheden zitten bijvoorbeeld ook Transport en Logistiek Nederland, Connexxion en HIS- WA-RECRON aan tafel. En Rijkswaterstaat natuurlijk, dat ervoor zorgde dat minister Van Nieuwenhuizen “met stoom en kokend water” het besluit nam om de beperkende maatregelen voor het verkeer op de Haringvlietbrug door te voeren.

Reuring gemaakt
“Wij snappen ook dat het pri- mair gaat om de veiligheid. Die was in het geding op de brug. De veiligheid gaat boven alles”, zegt Visser. “Maar dat betekent niet, dat je andere zaken, zoals de bereikbaarheid, uit het oog kan verliezen. Daar hebben wij voor geijverd. In eerste instantie zou er één rijbaan open blijven. We hebben flink reuring gemaakt – via radio, tv en andere landelijke media – om dat te voorkomen. Daarop kwam Rijkswater- staat met twee rijbanen: één gewone en één voor fietsers, zo smal.”

Dat was geen goede oplossing. De inrichting van de weg was niet volgens de normen, stel- den FOGO- en OHW-vertegenwoordigers met verstand van zaken in het technisch overleg. Wat volgde was het besluit van Rijkswater- staat om de ‘fietsstrook’ 40 centimeter te verbreden. “Komt dat doordat wij inhoudelijk hebben meegepraat? Ik kan het niet hard ma-ken, maar het heeft er zeker toe bijgedragen. Daar ben ik van overtuigd.”

Alles van de brug
“Zo is er wel wat verbeterd ten opzichte van het eerste plaatje dat Rijkswaterstaat schetste”, vervolgt Steef Visser. “Maar we zijn er nog niet. Wij willen alles zo snel mogelijk van de brug af hebben, zodat iedereen ge- woon kan doorrijden. Wij sluiten niet uit dat dit mogelijk is. Het overleg is volop gaande en we bedelven Rijkswaterstaat met alternatieven. Veilige alternatieven, want – nogmaals – veiligheid gaat boven alles. Het belang is zó groot, er móét gewoon een oplossing komen. De FOGO houdt dit blijvend onder de aan- dacht, zolang het nodig is. We pleiten er ook voor om de jachthavens bereikbaar te hou- den. Nu gaat de Haringvlietbrug bijna niet open voor schepen. Dat is hopeloos.”

Glasvezel als voorwaarde
Voor een vitale economie heb je goede ver- bindingen over de weg nodig. Maar ook via de digitale snelweg. “Zeker nu we meer thuis werken moeten de internetverbindingen goed zijn. Fantastisch goed. Daarom heeft de FOGO er erg voor geijverd om glasvezel op Goeree-Overflakkee te krijgen. Het is nog niet helemaal op orde, maar het komt eraan, mede door de inspanningen van de gemeen- te. Vooral wethouder Tea Both heeft zich er hard voor gemaakt. Er is een partij die glas- vezel aanlegt en een aantal Flakkeese onder- nemers heeft zich garant gesteld. Het loopt, je ziet overal gegraaf. Glasvezel is heel erg gewenst. Het is noodzakelijk, net als water en elektriciteit een nutsvoorziening. Glasvezel is een voorwaarde voor de economische ont-wikkeling, zoals we – ondernemers, overheid en onderwijs – die via Smart Water voor ogen hebben”, aldus Visser.

“Ook op dit dossier heeft de FOGO een rol kunnen spelen. Het heeft immers alles te maken met de belangenbehartiging van eilandelijke ondernemers.”

Comments


Add Comment