Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van Rijkswaterstaat, de snelheidsbeperking tot 50 km/h, waarbij ten behoeve van de snelheidshandhaving een versmalling tot één rijstrook per rijrichting voorzien is voor een periode van twee jaar, heeft de FOGO direct contact gezocht ondernemersverenigingen, organisaties en bedrijven op Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Putten, Schouwen-Duiveland, West-Brabant en de haven van Rotterdam. Daarnaast zijn er directe lijnen met verschillende landelijke brancheorganisaties.

Omdat de maatregelen grote gevolgen hebben voor bewoners en bedrijfsleven en grote impact hebben op de bereikbaarheid lokaal, regionaal en voor de Zuidelijke Randstad heeft gedeputeerde F. Zevenbergen van de Provincie Zuid-Holland een coördinerende rol op zich genomen en is samen met de betrokken gemeenten in gesprek met RWS.

De FOGO heeft het initiatief genomen om een brief aan Minister Van Nieuwenhuizen te sturen waarin wij oproepen om de aangekondigde maatregelen niet in te laten gaan maar om gezamenlijk met RWS te kijken naar alternatieven die minder ingrijpend zijn. Een groot aantal ondernemersverenigingen, organisaties, ondernemers en brancheorganisaties hebben de brief medeondertekend.

20210714 brief aan minister Van Nieuwenhuizen

Comments


Add Comment