Het bestuur van de FOGO heeft een aantal keer per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken. In dit bericht een korte terugkoppeling over het laatste overleg.

Afgelopen maandag (28-09) kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De regiodeal – Dit is een financiële stimuleringsbijdrage van het rijk die dit keer ook is toegekend aan de gemeenten Goeree-Overflakkee, Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne. Zij zijn voor deze gelegenheid een samenwerking aan gegaan, hebben een plan ingediend om stimulerende projecten voor de betrokken gemeenten mogelijk te maken en dit gezamenlijke plan is dus gehonoreerd. Er zijn nu programmamanagers aangesteld om het uit te kunnen voeren. De ondernemers zijn wel op de hoogte gehouden van het traject maar nog niet echt betrokken. Dat was wel de bedoeling, maar ook hier gooide COVID 19 roet in het eten. We zoeken met elkaar naar mogelijkheden om onze ondernemers op GO aan te laten sluiten en mee te laten doen. https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/gemeente/20855/een-impuls-van-15-miljoen-voor-een-vitale-regio/

 

  • Smart Water – De gemeente heeft aangegeven de samenwerking en integraliteit tussen de 3O’s zeer te waarderen. De provincie stopt naar alle waarschijnlijkheid met haar financiële bijdrage.

 

  • De gemeente heeft een bedrijvencontactpunt (BCP) ingericht en zal hier op korte termijn met de ondernemers over communiceren.

 

  • De werkgroep van de FOGO infrastructuur en detailhandel zijn actief bezig. Infrastructuur met glasvezel en de afsluiting voor het grote onderhoud van de brug en de tunnel, detailhandel met de VCP en de openbare toiletten. Voor zowel het VCP als de openbare toiletten komt de gemeente bij ons terug.

 

  • Er zijn verschillende visies (detailhandel, bedrijventerreinen, wonen en recreatie) actief binnen de gemeente en daar komt nu een omgevingsvisie bij. De FOGO heeft erop aangedrongen bij de wethouder deze visie zoveel mogelijk overkoepelend en integraal te maken en ook zorg te dragen voor de uitvoering van de visies. Niet alleen papier, ook de acties.

 

  • De ondernemers in het toerisme en recreatie hebben het zwaar: de gemeente heeft toegezegd- naar aanleiding van het agendapunt dat de VEERO het bestuur heeft meegegeven- dat ze daar waar mogelijk beperkingen zoveel mogelijk zullen proberen te voorkomen.

 

Wij blijven alle actiepunten monitoren! Vragen? Stel ze! Input? Geef het door aan ons secretariaat.

Comments


Add Comment