Op maandag 19 januari jl. is de werkgroep Bedrijventerreinen van FOGO weer bijeengekomen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over waar de werkgroep zich in 2015 op zal richten. De focus ligt op:

1. het bewerkstelligen van een eilandelijke Service Level Agreement (SLA) voor het beheer en onderhoud van alle bedrijventerreinen op Goeree-Overflakkee;

2. de introductie van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen op in ieder geval drie bedrijventerreinen (d.w.z. twee nieuwe terreinen).

Op maandagavond 23 maart 2015 om 19.30 uur komt de werkgroep weer bijeen in het Rondeel.

Comments


Add Comment