Voor de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) was het afgelopen donderdagavond weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Die werd ditmaal gehouden in het Rabobankkantoor aan de Rottenburgseweg te Middelharnis. En wie in de regel niet van jaarvergaderingen houdt, om welke reden dan ook, zal zich hier afgelopen donderdagavond waarschijnlijk niet hebben verveeld. Althans, na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering, hoewel dat vanwege het ongedwongen karakter ook voor jaarvergaderingschuwers prima bij te wonen was. Daarna echter gaf drs. Jos Burgers RM een lezing waarvan de uitspraken en stellingen nog flink nadreunden in de gesprekken tijdens het aansluitende culinaire deel van de vergadering.

Maar eerst was er het huishoudelijke deel. Daarin werd het nieuwe logo van de VBGO gepresenteerd en de nieuwe website, die daags daarop om precies 12.00 uur de lucht in ging. Afscheid werd genomen van bestuurslid Jos van den Bos, voor wie Miggy Broer in de plaats kwam. Daarnaast waren er natuurlijk de gebruikelijke jaarverslagen. En ook, traditiegetrouw inmiddels, schetste bestuurslid Steef Visser de stand van zaken van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO), waarvan Visser voorzitter is.

FOGO
De FOGO bestaat inmiddels twee jaar. “Het is een periode van bouwen en zoeken geweest”, gaf Visser aan. Hij noemde de gemeente Goeree-Overflakkee “de belangrijkste gesprekspartner” van de federatie. Als resultaat van het overleg tussen de FOGO en de gemeente is inmiddels de Detailhandsvisie Goeree-Overflakkee tot stand gekomen en door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel wordt, in nauw overleg met de provincie en in samenwerking met de Rabobank, gewerkt aan een Economische Strategie, waarbij een toekomstmodel is berekend waarin Goeree-Overflakkee niet (meer) als krimpregio wordt gezien, maar waarin juist sprake is van groei. “Een beweging die vanuit onze eilandelijke ondernemers is voortgekomen en dat is uniek!”, gaf Visser aan.

Jos Burgers
Wellicht niet uniek maar zeker bijzonder om naar te luisteren is één van Nederlands meest gevraagde sprekers op het gebied van marketing en klantgerichtheid: spreker en auteur Jos Burgers. Zowel in zijn presentaties als in zijn boeken houdt Burgers zijn publiek een spiegel voor en laat hij mensen anders naar hun werk kijken. Complexe zaken benadert hij graag op no-nonsense wijze, waarmee hij onverwachtse oplossingen aanreikt, eyeopeners dus voor de dagelijkse praktijk. Zijn wervelende presentaties zijn to the point, doortrokken met praktijkvoorbeelden, van begin tot eind prikkelend en voorzien van een grote dosis humor. En zelf straalt Burgers een en al energie uit. Genoeg ingrediënten dus voor een meer dan boeiend luister-uur, dat hij tijdens de jaarvergadering van de VBGO dus ook op het eiland verzorgde.

Bron: Eilanden Nieuws, 26 maart 2016

Comments


Add Comment