Tijdens de laatste vergadering tussen Rijkswaterstaat (RWS) en verschillende ondernemers- & gebiedsinitiatieven heeft RWS een update gegeven over de geplande werkzaamheden. Op de afbeelding hierboven is met kleurtjes aangegeven hoe ver het projectteam is gevorderd. De groene cirkels zijn de projecten waarbinnen het projectteam is ingericht en waarvan de scope duidelijk is. Bij de projecten met een oranje cirkel is het projectteam ingericht, maar de scope nog niet duidelijk. Bij projecten die zijn omcirkeld met een rode cirkel is zowel het projectteam als de scope nog niet vorm gegeven.
Daarnaast is er met RWS gesproken over de manieren waarop er gezorgd gaat worden dat personen en bedrijven zo min mogelijk hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden. Dit resulteerde in zeer onbevredigende antwoorden. De vertraging die wordt verwacht kan door RWS moeilijk worden ondervangen. RWS probeert zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van reizigers door werkzaamheden zo slim mogelijk te plannen. Helaas zijn er een hoop alternatieven (zoals een tunnelbuis of rijbaan die open blijft voor het openbaar vervoer) niet geschikt voor de projecten. Daarnaast ziet RWS ook geen mogelijkheden voor de aanleg van een tijdelijke pond over het water (in geval van de Haringvlietbrug).

Wij, FOGO, maken ons zorgen over de gevolgen voor het verkeer van en naar Goeree-Overflakkee. We blijven met alle partijen in gesprek om de gevolgen voor u als ondernemer/werkende zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Mochten wij nieuwe informatie hebben, dan laten we dit u middels een nieuwsbrief weten.

Comments


Add Comment