Op donderdagmiddag 18 juni zit het dagelijks bestuur van FOGO met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland aan tafel in verband met de opstart van de Transitiemonitor. Deze monitor heeft als doel om de visies van de verschillende partijen op de (economische) ontwikkeling van Goeree-Overflakkee op elkaar af te stemmen. Ook Rabobank Het Haringvliet is één van de partijen die hierbij participeert. De betrokken partijen zien in dat ze moeten samenwerken om de beoogde doelen te behalen en de Transitiemonitor biedt hen hiervoor de mogelijkheden.

Aansluitend op bovengenoemd overleg vindt een dagelijkse bestuursvergadering plaats van FOGO.

Comments


Add Comment