In juli en augustus worden er grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug uitgevoerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan van de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbregseplein vanuit het zuiden richting Rotterdam, diverse keren afgesloten voor het autoverkeer.

Bijgevoegde factsheet geeft kort de belangrijkste informatie over de komende werkzaamheden weer. In de loop van deze week wordt ook de website www.vanAnaarBeter.nl/A16VanBrienenoordbrug actief. Op deze website vindt u o.a. factsheets per afsluiting, Q&A’s en reisalternatieven. Omdat deze website steeds de meest actuele informatie weergeeft, verzoek ik u om deze website in de gaten te houden.

De afsluitingen van de Van Brienenoordbrug zijn fors en hebben ernstige verkeershinder tot gevolg. Om de hinder zoveel mogelijk te kunnen beperken, verzoek ik een ieder om de Van Brienenoordbrug tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te mijden. Bijvoorbeeld door:

  • gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer;
  • buiten de spits te reizen;
  • vanuit een andere locatie te werken;
  • et cetera.

Bij deze wil ik dan ook vragen om deze informatie te verspreiden onder uw medewerkers/relaties/bezoekers/leveranciers en om hen te adviseren de Van Brienenoordbrug zoveel mogelijk te mijden.

Meer informatie vindt u hier.

Comments


Add Comment