In september en oktober 2014 worden rioolwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in de kernen Dirksland (Vroonweg, Staakweg, Boezemweg), Den Bommel (Beneden Oostdijk, Willem Alexanderstraat, Nassaustraat), Sommelsdijk (Prinsesselaan), Oude-Tonge (Zuiddijk), Ooltgensplaat (Weespad) en Achthuizen (Achthuizensedijk).

Om de overlast tot een minimum te beperken is besloten de leidingen niet te vervangen,  maar om deze te renoveren van binnen uit. Het hoofdriool in een straat is binnen een werkdag vernieuwd, waarna de rioolaansluiting weer werkt. Door toepassing van deze nieuwe techniek wil de gemeente Goeree-Overflakkee de overlast voor de bewoners beperken.

Een paar dagen voor de rioolrenovatie start, ontvangen de bewoners van de betreffende straten een brief in de bus.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Wim de Jonge van de afdeling Leefbaarheid en Wijk van de gemeente Goeree-Overflakkee via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Comments


Add Comment