“De Rijn ontstaat als een bergbeekje in de Alpen, slingert zich 1.200 kilometer door Europa en stoot zijn neus tegen een muur: de Haringvlietsluizen”, zegt Ted Sluijter, boswachter van de beheereenheid Deltakust van Natuurmonumenten (Schouwen, Goeree en Voorne). Maar dat gaat veranderen. In 2018 gaan de sluizen op een kier en komt er weer ruimte voor de natuur. Voor dat laatste – het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken – hebben zes natuurorganisaties een plan uitgedokterd dat Met de Stroom Mee heet. Uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij is vorige week, tijdens het Goed Geld Gala, niet minder dan 13,5 miljoen voor dat plan beschikbaar gesteld.

Met de Stroom Mee komt uit de koker van het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Zij werken nauw samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers uit de regio, die van het Haringvliet weer een dynamisch gebied willen maken waar de natuur én de regionale economie bloeien.

Het Droomfonds, dat baanbrekende initiatieven financieel ondersteunt, maakt het mogelijk de verloren natuur in het Haringvliet te herstellen. Omdat de sluizen in 2018 op een kier gaan, is daar nu een historische kans voor. Trekvissen als zalm en steur kunnen straks de riviermonding weer vinden en tussen de Rijn en de zee migreren. Eb en vloed komen weer terug en het Haringvliet krijgt de overgangsdynamiek terug van zoet rivierwater en zoute zee. In het brakke en bewegende water kunnen allerlei verloren ecosystemen zich weer herstellen.

Het openzetten van de Haringvlietsluizen is dé kans om de natuur het noodzakelijke zetje te geven. Want het gaat niet vanzelf. Door het unieke landschap van slikken, schorren en rietvelden te herstellen vormt zich een walhalla voor vissen, bruinvissen, dolfijnen en vogels, zoals lepelaars, dwergsterns, zilverreigers en vis- en zeearenden.

Het Wereldnatuurfonds (WNF) herstelt voor de kust schelpdierbanken. Die fungeren als kraamkamer voor vissen en trekken haaien, roggen en dolfijnen aan. Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling zetten samen met WNF een kweekcentrum voor steuren op. De steur verdween een halve eeuw geleden door vervuiling en overbevissing uit het brakke water van de Hollandse delta. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan natuurgebieden aan de oevers van het Haringvliet uitbreiden, opnieuw inrichten en met elkaar verbinden.

Bron: Eilanden Nieuws 3 februari 2015.

Comments


Add Comment