Flakkee staat bekend om de bloemrijke akkerranden in de mooie polders van het eiland. Sinds 2006 zet Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde zich in om akkerbouwers te enthousiasmeren om mee te doen aan dit project. En met succes, want ook in 2015 kan de vereniging weer 60 kilometer natuurrand aanleggen, waarvan 30 kilometer met bloemen.

Het project kent verschillende voordelen voor het milieu:

– een betere kwaliteit van het oppervlaktewater, doordat er geen kunstmeststoffen in de sloten terecht zullen komen;

– de bloemenranden trekken nuttige insecten aan voor de bestuiving van landbouwgewassen en de bestrijding van insecten die schadelijk zijn voor de oogst (de roofkevers en gaasvliegen die vertoeven in de bloemenranden zijn de natuurlijke vijanden van insecten die schade aan de gewassen veroorzaken);

– het komt het landschap ten goede: toeristen en recreanten genieten van kleurenpracht in de polders.

De boeren die meewerken aan het project ontvangen een vergoeding. Hoeveel de boeren krijgen is afhankelijk van de wijze waarop de akkerranden worden ingezaaid. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het waterschap Hollandse Delta en de provincie. De gemeente ondersteunt de Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde in de uitvoering.

De aanschaf van zaad en het inzaaien worden echter niet gesubsidieerd. Omwille daarvan is de Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde op zoek naar sponsors. Werkt u bij of kent u een organisatie die wilt meewerken aan dit project, dan kunt u contact opnemen met Anne Marijke Elema, secretaris van de Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde, via amelema@hetnet.nl of 06-30780960. Indien gewenst kan voor u een excursie langs de akkerranden worden georganiseerd. Op diverse zichtlocaties worden borden geplaatst waarop de sponsoren worden vermeld.

 

Comments


Add Comment