De dagen worden korter, de nachten langer. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot belang. Tijdens de donkere dagen nog meer dan anders. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voorkomen. In de ogen van de gemeente Goeree-Overflakkee en de netbeheerder Stedin is daarom ieder defect aan de straatverlichting er één teveel.

In de herfst zijn er meer storingenmeldingen ten opzichte van de zomerperiode. Omwonenden zijn vanwege de donkere dagen bewuster van niet-brandende verlichting en melden dit eerder. Door de weersomstandigheden zoals heftige regenval en storm, heeft de verlichting het ook extra te verduren. Lampen gaan kapot en boomwortels beschadigen door grondwerking de kabels. Openbare verlichting heeft de komende maanden dan ook onze verhoogde aandacht.

Gedeelde verantwoordelijkheid gemeente, aannemer en netbeheerder

Voor een storing aan de lamp, armatuur en de lantaarnpaal is de gemeente verantwoordelijk. De gemeente geeft haar eigen aannemer opdracht om vervolgens de storing op te lossen. Wanneer dan blijkt dat het gaat om een storing aan de elektriciteitskabels die de straatlantaarns van stroom voorzien, moet netbeheerder Stedin de storing verhelpen. Stedin komt in actie, zodra de gemeente of haar aannemer heeft aangegeven dat de oorzaak van de storing vermoedelijk in het elektriciteitsnet zit.

Dergelijke netstoringen zijn helaas meestal niet direct te verhelpen en duren vaak meerdere dagen. Bijvoorbeeld omdat eerst de omwonenden moeten worden geïnformeerd over de geplande stroomonderbreking vanwege de reparatie aan het net. Ook is vaak de aanvraag van een vergunning nodig,  om de grond open te mogen maken.

Uw melding draagt bij aan een snelle oplossing

Zowel de gemeente als Stedin streven naar een snelle oplossing van storingen en vragen daarbij uw hulp. Ziet u een kapotte lamp of lampen, meld dit dan direct. Dit kan zowel telefonisch als via het digitale formulier. U kunt storingen ook via sociale media als Twitter melden. Uw melding draagt bij aan een snelle oplossing.

Comments


Add Comment