Een landbouwbedrijf overnemen is vooral mensenwerk, maar het vraagt ook veel inzicht in financiën en risico’s. Dat werd duidelijk op 1 december, toen de Plattelands Jongeren Euro-Delta afdeling Goeree-Overflakkee en de Land- en Tuinbouw Organisatie afdeling Goeree-Overflakkee samen een avond organiseerden over bedrijfsovername in de landbouw.

De avond kende een grote opkomst met veel jonge mensen die er over denken het agrarisch bedrijf van hun ouders over te nemen. De opening werd verzorgd door Marloes van Eck (PJED) en Frank van Oorschot (LTO). Benoemd werd dat het voor een vitaal platteland noodzakelijk is dat voldoende jonge ondernemers het landbouwbedrijf overnemen. Van Oorschot wist te melden dat ook ‘Brussel’ zich zorgen maakt over het feit dat slechts 6% van de boeren jonger is dan 35 jaar. Vervolgens kregen de adviseurs Hans Verweij (LTO/MKB), Peter van der Klooster (Rabobank) en Anton Weenink (Rabobank) het woord. Zowel voor de emotionele en juridische kant als voor de financierings- en risicokant van bedrijfsovername hadden zij een ademloos gehoor. Bovendien is tijdens het hele overnametraject een goede communicatie essentieel. Het is ook belangrijk dat degene die het bedrijf overneemt zicht heeft op de ontwikkelingen in de omgeving en een goede visie heeft op de toekomst. Al met al was het een geslaagde avond bij Mol Agrocom waar de bezoekers met tevredenheid op terugkeken.

Omdat in een avond lang niet alle aspecten belicht kunnen worden, organiseert het NAJK een cursus. Deze cursus gaat ook van start op Goeree-Overflakkee. Aanmelden kan bij Marloes van Eck (06-11504454) of Arjen Hennink (06-17564533).

 

Bron: Eilanden Nieuws, 3 december 2015

Comments


Add Comment