FOGO

Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

 

Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO)

In december 2013 is de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) van start gegaan. Het doel van deze federatie is het behartigen van de belangen van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Sinds de gemeentelijke herindeling is het belang van samenwerking groter dan ooit. Door een federatie te vormen waarbinnen de al bestaande ondernemersverenigingen een plek vinden kan er met relatief weinig middelen een sterk front gevormd worden. Achter de schermen hebben zich al tal van zaken afgespeeld. Het is nu van belang om de resultaten hiervan ook kenbaar te kunnen maken aan de buitenwereld. Deze website is voor de FOGO het middel om alle ondernemers op het eiland te bereiken.

De beroepscampus is meer dan een school!

Op zoek naar een kantoorruimte of een vergaderplek? denk dan eens aan de Beroepscampus Noord waar ondernemers en werknemers van de toekomst elkaar vinden!

Een kantoor huurt u al vanaf € 450,00 per maand of een een vergaderruimte vanaf € 60,00 per dag deel klik hier voor meer info

verkeer

Gratis pendeldienst van en naar de pont tijdens afsluiting Haringvlietbrug

Klik hier voor meer info

Renovatie werkzaamheden Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug 2023

kijk voor de meest actuele informatie op onze nieuwspagina

Dit jaar renoveert Rijkswaterstaat de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. Hierdoor zijn er regelmatig nacht- en weekendafsluitingen afsluiten.

Eind april, begin mei en in augustus 2023 is de Heinenoordtunnel voor langere tijd, en ook op doordeweekse dagen, in beide richtingen dicht. In juni en juli 2023 is de Haringvlietbrug voor lange tijd afgesloten.

In verband met de plaatsing van verhoogde de rijbaanscheiding op de N59 zal deze van 7 tot en met 28 augustus 2023 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. meer informatie

Toolkit voor ondernemers
RWS heeft een toolkit online staan om medewerkers, bezoekers, klanten of andere belanghebbende te informeren over de renovaties. U vindt hier verschillende teksten en middelen om naar eigen inzicht zowel intern als extern in te zetten. Deze toolkit wordt steeds geactualiseerd en aangevuld. Toolkit RWS

Sámen voor een bereikbaar Goeree-Overflakkee
Gemeente Goeree-Overflakkee heeft een speciale webpagina ontwikkeld waarin u de laatste informatie vindt en links naar andere belangrijke websites. website GO

meer informatie over de renovaties:
Haringvlietbrug
Heinenoordtunnel

 Werkkalender renovaties 2023 (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

MINISTER HARBERS IN OVERLEG MET ONDERNEMERS

Afgelopen maandag 6 februari ging minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met ondernemers uit de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd vanuit de OHW (ondernemersvereniging Hoeksche Waard) en FOGO (Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee). Onderwerp van discussie waren de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in 2023 en de consequenties hiervan voor de bereikbaarheid van de regio. lees verder

 


Samenwerking

Samenwerking

Het bestuur van de federatie bestaat uit afgevaardigden van de lokale organisaties.

Het doel van de FOGO is het verbeteren van het ondernemersklimaat op het eiland voor alle ondernemers. Ondernemers moeten weer geld kunnen verdienen en daar waar de FOGO kan, zal ze alles in het werk stellen om dat te realiseren.

Lid worden van de FOGO kan via een aangesloten vereniging. Dus als u ondernemer bent op Oostplaat kan dat via de OV Oostplaat en in Oude Tonge kunt u zich aansluiten via de vereniging Tonnisseweg of Ondernemersvereniging Oude-Tonge.

Organisatie

Aan enthousiasme en expertise geen gebrek, al dragen de bestuursleden van de FOGO in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat het ondernemen op de achtergrond komt te staan heeft het bestuur ervoor gekozen om de ondersteuning van adviesbureau De Zakenpartner in te schakelen. Als rechterhand adviseert De Zakenpartner het bestuur en biedt het beleidsmatige en secretariële ondersteuning. Het adviesbureau heeft een sterke binding met Goeree-Overflakkee, doordat het een vestiging op het eiland heeft en de DGA is er woonachtig.

Werken in groepen

Infrastructuur; Detailhandel; Bedrijventerreinen; Duurzaamheid, Horeca en Eiland Marketing. De doelstelling van alle werkgroepen is het pro-actief aandragen van kennis die van belang is voor ondernemend Goeree-Overflakkee. Zo denken de werkgroepen Detailhandel en Bedrijventerreinen na over onder andere bestemmingsplannen en veiligheid, houdt Infrastructuur zich niet alleen bezig met wegen maar ook met glasvezel, koper en waterwegen en zal Horeca het overleg met de gemeente weer op de kaart zetten. Mogelijk komen er op termijn nog andere werkgroepen bij. Leidend hierbij is de wens van de ondernemers. De FOGO faciliteert bottom-up de wensen van de ondernemers.

 

Waarden en Logo

De drie kernwaarden

Na de gemeentelijke herindeling was de behoefte voor één centraal aanspreekpunt namens de ondernemers op Goeree-Overflakkee groot. Verschillende ondernemerscollectieven hebben in 2013 hiervoor de handen ineen geslagen, waarna de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee is opgericht. De FOGO opereert als koepelorganisatie voor alle ondernemers op het eiland en behartigt hun belangen vanuit één organisatie. Want samen sta je sterk! Door samen op te trekken vorm je ook een serieuze gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties in het veld. In december 2013 zag de FOGO het levenslicht.

De drie kernwaarden van de FOGO zijn samenwerking, innovatie en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen. Door over de voormalige gemeentegrenzen heen te kijken en door de krachten te bundelen kunnen de ondernemersbelangen centraal worden behartigd. Wanneer investeringen en innovatie en de breedte plaatsvinden blijft de economie van Goeree-Overflakkee niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn gezond. Zo blijf je in de voorhoede van marktontwikkelingen en kan je als ondernemer het verschil maken. Vanzelfsprekend is duurzaamheid belangrijk in de bedrijfsvoering van de FOGO. De inspanningen dienen voor de lange termijn en behoren op een verantwoorde wijze te gebeuren.

Kortom, door deze drie waarden met elkaar te verbinden staat de FOGO voor een duurzame economie op Goeree-Overflakkee, waarbij ondernemers elkaar en de overheid elkaar weten te vinden, waarbij in de uitvoering gekeken wordt naar de nabije en middellange toekomst en waar wonen, werken en recreëren elkaar niet in de weg staan.

Vertaald in het logo

De drie kernwaarden van de FOGO zijn in het logo vertaald in de drie basiskleuren, waarbij geel staat voor samenwerking, blauw voor innovatie en groen voor verantwoord ondernemen. De kleuren symboliseren ook de fysieke kenmerken van Goeree-Overflakkee, namelijk de stranden en dijken, het water en de agricultuur en de natuur. Zoals de naam al zegt voert de FOGO haar beleid uit als een federatie. Ze overkoepelt de belangen van alle ondernemers op het eiland. De gedachte van de federatie is in het logo verwerkt door de drie kernwaarden met elkaar in continue verbinding te brengen. Gezamenlijke vormen ze een drie-eenheid.
FOGO_logo_cmyk_bgwhite

Aanmelden nieuwsbrief

De FOGO stuurt regelmatig een nieuwsbrief  uit waarin wij u op de hoogte houden van de voortgang en de werkzaamheden van de FOGO. Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

Rabo_Innovatie_Fonds

 

De gegevens die worden verzameld worden uitsluitend gebruikt voor belangenbehartiging