Het bestuur van de FOGO (Federatie Ondernemers op Goeree-Overflakkee) heeft kennisgenomen van de berichten over en de brief van de minister aan de Tweede Kamer aangaande de ontstane situatie van Stichting Edudelta Onderwijsgroep.
Wij betreuren het feit dat gezien de financiële situatie van Edudelta tot gevolg heeft, dat Edudelta per 1 augustus 2018 zal stoppen met het aanbieden van onderwijs. De FOGO maakt zich zorgen over het mogelijk ontbreken van technisch- en groen vmbo-onderwijs in de toekomst. Mochten deze zorgen werkelijkheid worden dan zien wij dat als een grote bedreiging voor de economische vitaliteit en toekomstige ambitie binnen Smart Water (de economische strategie van Goeree-Overflakkee). Binnen Smart Water werken we gezamenlijk als drie o’s (ondernemers, overheid en onderwijs) samen. Een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is een volwaardige deelname van iedere vertegenwoordiging. In de brief aan de Tweede Kamer lezen we dat in Middelharnis de andere VO-besturen aangegeven hebben bereid te zijn om ruimte te bieden aan leerlingen en studenten. Hierover moeten de besturen nog concrete afspraken maken.

Gezien de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee en de toekomstambitie zijn we verheugd te lezen dat de beide VO- instellingen RGO en CSG Prins Maurits in de regio bereid zijn de voortgang van het onderwijs te willen waarborgen, zij zijn voor ons de aangewezen partners in deze.
Voor de FOGO is het van belang dat deze onderwijspartners, die ook in het verleden hebben bewezen samen te kunnen werken, gezamenlijk de toekomst van het VO-onderwijs kunnen en blijven realiseren om zodoende niet alleen het onderwijs maar ook de economische strategie Smart Water op Goeree-Overflakkee te kunnen realiseren.

Comments


Add Comment