Als u een activiteit over cultuur organiseert, heeft u wellicht recht op een subsidie van de gemeente. U kunt hiervoor tot uiterlijk 1 december 2014 een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kan via het reguliere subsidieformulier, maar u kunt ook het e-formulier “Aanvraag bijdrage cultuur 2015” invullen en digitaal verzenden.

Onder aan deze pagina vindt u een excelbestand (format begroting programma cultuurparticipatie). Dit bestand kunt u downloaden, bewerken inschakelen en invullen. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier als bijlage voegen bij het e-formulier “Aanvraag bijdrage Programma Cultuurparticipatie Goeree-Overflakkee 2015”

U ontvangt namens de Culturele Raad (binnen vijf werkdagen) een ontvangstbevestiging. Begin december wordt u geïnformeerd over de voortgang van uw aanvraag.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ada Overwater via e-mail: a.overwater@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Comments


Add Comment