Aanstaande donderdagochtend 2 juni vindt de Kennisochtend over Smart Water plaats. Ondernemers, overheidsmensen, onderwijsinstellingen en het maatschappelijk middenveld komen bijeen om met elkaar te discussiëren hoe aan Smart Water invulling gegeven kan worden. De bijeenkomst vindt plaats in het regiokantoor van de Rabobank in Middelharnis (adres: Rottenburgseweg 25).

Wat is Smart Water?

Smart Water is een visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee tot 2050. De visie is door de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Rabobank Het Haringvliet ontwikkeld. Aan de visie is een economische strategie verbonden, waarmee de kaders voor de uitvoering van Smart Water worden vastgesteld.

Waarom een visie?

Het dalend aantal inwoners drukt op de (groei van) de lokale economie op Goeree-Overflakkee. Gerichte investeringen in de economie zijn nu nodig om deze krimpbeweging om te buigen tot groei. De visie van Smart Water geeft focus in de investeringen die moeten worden gedaan. Door het omvattende karakter van Smart Water kunnen er allerlei (bestaande en nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden.

Hoe is Smart Water tot stand gekomen?

De basis van Smart Water is gelegd in de roadshows die de FOGO in 2015 en 2016 heeft georganiseerd. Vervolgens heeft de FOGO de resultaten van deze bijeenkomsten ingebracht in de Transformatiemonitor Goeree-Overflakkee. In de Transformatiemonitor zijn verschillende ontwikkelingsvisies doorgerekend aan de hand van statistische gegevens. Smart Water is als beste visie uit de bus gekomen. De ondernemers, overheden en de Rabobank hebben zich eraan gecommitteerd.

Waarom Smart Water?

Het samenkomen van verschillende wateren op en rondom Goeree-Overflakkee is uniek in Nederland. Er zijn verschillende sectoren die met hun verdienmodel direct gerelateerd zijn aan het water. Zo zijn maritiem, recreatie en toerisme en duurzame landbouw – allen verbonden met water – sterke economische sectoren op het eiland. Door de lokale ‘hulpbronnen’ van Goeree-Overflakkee te verbinden met de bestaande (economische) samenwerkingsstructuren en competenties ontstaat een unieke economische waarde-propositie, die Goeree-Overflakkee onderscheidt van andere regio’s en die niet te kopiëren is door anderen.

Wat wordt bedoeld met ‘smart’?

Door in de water-gerelateerde sectoren en bedrijven slimme (ict-)technologieën toe te passen, ontstaan innovaties die de bedrijfsvoering verbeteren en de concurrentiepositie van deze sectoren versterken. Innovaties zijn de basis van economische vooruitgang en kunnen alleen door bedrijven worden gerealiseerd. Kennisdeling tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen is de eerste stap in deze ontwikkeling. Wanneer de productiviteit van deze bedrijven groeit, ontstaat er meer vraag naar (hoogwaardige) werkgelegenheid. Door de hogere inkomens stijgt de lokale welvaart, waardoor ook andere sectoren, zoals de detailhandel, de bouwsector en de zakelijke dienstverlening profiteren van Smart Water. Kortom, de watergebonden sectoren en bedrijven dienen als ‘motor’ voor de economische ontwikkeling van geheel Goeree-Overflakkee. Gerichte investeringen worden hiervoor gedaan.

Wat zijn de verwachtingen van Smart Water?

Concreet in cijfers is de verwachting dat Smart Water tot 2025 zo’n 1.570 nieuwe banen genereert op Goeree-Overflakkee, waarvan 30% hoogwaardig. Daarbij is de prognose dat de lokale economie in diezelfde periode 400 miljoen euro groeit. Wanneer de multiplier in de berekening wordt meegenomen kunnen deze resultaten nog gunstiger uitpakken.

Wat gaan we donderdag 2 juni doen en heeft het zin om aanwezig te zijn?

Smart Water is een visie die gedragen wordt door de FOGO, de gemeente, de provincie, onderwijsinstellingen en de Rabobank. Maar het is belangrijk dat alle partijen en mensen die tot op heden nog niet betrokken zijn bij de totstandkoming van Smart Water, zich herkennen in de visie. Hiervoor is het van belang dat iedereen er iets uit kan halen voor zichzelf. What’s in for me? Daarom wordt donderdag op tijdens de Kennisochtend de ontstaansgeschiedenis van Smart Water gepresenteerd en worden de resultaten die met Smart Water kunnen worden geboekt toegelicht. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag om invulling te geven aan de visie. Uw inbreng, hoe groot of klein die ook is, is van groot belang.

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden kan heel eenvoudig, door een mail te sturen naar secretariaat@fo-go.nl. Aan uw aanwezigheid zijn geen kosten verbonden, maar graag horen we wel vooraf of u aanwezig bent.

Schermafbeelding 2016-05-13 om 16.31.50

Comments


Add Comment