Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om inzicht te krijgen hoe groot het probleem is met de snelheid van internet in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor zijn meer gegevens nodig van marktpartijen. Dit stelt het college naar aanleiding van vragen die eerder dit jaar door de gemeenteraad over dit onderwerp zijn gesteld. In samenwerking met Dialogic wordt samengewerkt aan het opzetten van een overzicht op perceelniveau voor de verschillende gebieden (kernen / bedrijventerreinen / recreatieterreinen en het buitengebied) waarin getracht wordt het probleem inzichtelijk te krijgen.

Toegezegd wordt dat gezocht wordt naar het beste scenario om de snelheid van internet in de genoemde gebieden te vergroten. Daarbij dienen diverse aspecten worden benoemd zoals kosten voor de eindgebruiker, gebruikerservaring, businessmodel en de impact voor de gemeente. Landelijk gezien ervaren globaal 7-10 % huishoudens problemen met betrekking tot de snelheid van internet. Hoewel dit in aantal huishoudens beperkt is, betreft het in oppervlakte een groot gebied. Vandaar ook de inspanning van de gemeente om voor burgers, bedrijven en recreanten goed wonen, ondernemen en recreƫren goed mogelijk te maken. Een correct werkende internetverbinding is daarbij noodzakelijk, geeft het gemeentebestuur aan.

Bron: Eilanden Nieuws, 30 oktober 2015

Comments


Add Comment