De gemeente Goeree-Overflakkee heeft haar visie op de toekomst in concept opgesteld. Op woensdagavond 12 november wordt deze aan de stakeholders op het eiland gepresenteerd. Dit is voor de FOGO een geschikte gelegenheid om economische strategie als kijk op de toekomst namens alle ondernemers kenbaar te maken.

De bijeenkomst vindt plaats in het bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De input die u geeft tijdens deze bijeenkomst, zal de gemeenteraad meenemen in haar besluitvorming bij de vaststelling van de eilandvisie eind 2014. Het is daarom zeer belangrijk dat u uw stem laat horen. 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur        Inloop

19.30 – 19.45 uur        Welkomstwoord door portefeuillehouder Arend-Jan van der Vlugt

19.45 – 20.15 uur        Presentatie Eilandvisie door Luc Dietz, Dietz Communicatie

20.15 – 20.30 uur       Pauze

20.30 – 21.00 uur        Tafelgesprekken onder leiding van raads- en collegeleden

21.00 – 21.15 uur        Terugkoppeling tafelgesprekken

21.15 – 21.30 uur        Reactie aanwezige wethouders + vragen uit publiek

21.30 – 22.00 uur        Einde bijeenkomst en informeel samenzijn

 

Aanmelden en vragen

Wij en de gemeente stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. In verband met de organisatie verzoek ik u vriendelijk om u uiterlijk vrijdag 7 november aan te melden via het e-mailadres  m.bakelaar@goeree-overflakkee.nl en daarbij tevens te vermelden met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Vooralsnog houden wij rekening met een afvaardiging van maximaal 3 personen per bestuur/ vereniging. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met m.bakelaar@goeree-overflakkee.nl of 14 0187.

 

Comments


Add Comment