In de nacht van zaterdag 30 juli op zondag 31 juli 2016, tussen 00:00 en 08:00 uur, is de Haringvlietbrug volledig afgesloten voor weg- en scheepvaartverkeer. Dit in verband met werkzaamheden van IMPAKT. IMPAKT staat voor Impulsprogramma Aanpak Kritieke Technische Infrastructuur. IMPAKT is onderdeel van het programma Beveiligd Werken RWS en heeft tot doel de kwetsbaarheid van de ICT te beperken en de ‘responsgereedheid’ in geval van cyberincidenten te vergroten. In 2014 en 2015 zijn al diverse bruggen onder de loep genomen. Dit jaar is o.a. de Haringvlietbrug aan de beurt. Op deze locatie wordt een aantal testen uitgevoerd en wordt bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de beveiliging, veiligheid en betrouwbaarheid van de brug. Hiervoor is het noodzakelijk dat de brug volledig wordt afgesloten.

IMPAKT moet voor de bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde objecten zorgen voor:
• ‘Responsgereedheid’ door interventiemogelijkheden te implementeren en handelingsperspectief te beschrijven, zodat RWS bij cyberincidenten in staat is hier goed op te reageren.
• Aanpak van kwetsbaarheden op het gebied van beveiliging.
• Borgen van een goed beveiligde ICT in de organisatie.

Bron: iGO.nl, 28 juli 2016

Comments


Add Comment