SMART WATER

Op donderdagochtend 2 juni 2016 hebben de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Rabobank Het Haringvliet en onderwijsinstellingen gezamenlijk het startschot gegeven voor de uitvoering van de Smart Water visie en strategie. De presentaties van de kennisochtend over Smart Water kunt u hier downloaden.

Schermafbeelding 2016-06-06 om 11.21.46

Wat is Smart Water?

Smart Water is een visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee tot 2050. De visie is door de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Rabobank Het Haringvliet ontwikkeld. Aan de visie is een economische strategie verbonden, waarmee de kaders voor de uitvoering van Smart Water worden vastgesteld.

 

Waarom een visie?

Als voorbereiding op de gemeentelijke herindeling van de toenmalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee, heeft de Rabobank in 2006 het rapport ‘Kiezen of Delen’ opgesteld. Dit rapport beschrijft de kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van de regionale economie. In 2012 heeft de Rabobank hierop een aanvullend onderzoek uitgevoerd, getiteld ‘Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee’. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak en een eilandbrede samenwerking.

In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee als gevolg van de afnemende bewonersgroei aangemerkt als anticipeerregio. De ondernemers – verenigd in de FOGO –, maar ook de gemeente, hebben zich duidelijk tegen deze ontwikkeling uitgesproken. Door keuzes te maken en gezamenlijk gericht in de economie te investeren kan de krimp worden omgebogen tot groei. De visie van Smart Water geeft focus in de investeringen die moeten worden gedaan. Door het omvattende karakter van Smart Water kunnen er allerlei (bestaande en nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden.

 

Hoe is het idee van Smart Water tot stand gekomen?

De basis van Smart Water is gelegd in de roadshows die de FOGO in 2015 en 2016 heeft georganiseerd. Vervolgens heeft de FOGO de resultaten van deze bijeenkomsten ingebracht in de Transformatiemonitor van Goeree-Overflakkee. In de Transformatiemonitor zijn verschillende ontwikkelingsvisies doorgerekend aan de hand van statistische gegevens. Smart Water is als beste visie uit de bus gekomen. De ondernemers, overheden en de Rabobank hebben zich eraan gecommitteerd.

Waarom Smart Water?

Het samenkomen van verschillende wateren op en rondom Goeree-Overflakkee is uniek in Nederland. Er zijn verschillende sectoren die met hun verdienmodel direct gerelateerd zijn aan het water. Zo zijn maritiem, recreatie en toerisme en duurzame landbouw – allen verbonden met water – sterke economische sectoren op het eiland. Door de lokale ‘hulpbronnen’ van Goeree-Overflakkee te verbinden met de bestaande (economische) samenwerkingsstructuren en competenties ontstaat een unieke economische waardepropositie, die Goeree-Overflakkee onderscheidt van andere regio’s en die niet te kopiëren is door anderen.

 

Wat wordt bedoeld met ‘smart’?

Door in de water-gerelateerde sectoren en bedrijven slimme (ict-)technologieën toe te passen, ontstaan innovaties die de bedrijfsvoering verbeteren en de concurrentiepositie van deze sectoren versterken. Innovaties zijn de basis van economische vooruitgang en kunnen alleen door bedrijven worden gerealiseerd. Kennisdeling tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen is de eerste stap in deze ontwikkeling. Wanneer de productiviteit van deze bedrijven groeit, ontstaat er meer vraag naar (hoogwaardige) werkgelegenheid. Door de hogere inkomens stijgt de lokale welvaart, waardoor ook andere sectoren, zoals de detailhandel, de bouwsector en de zakelijke dienstverlening profiteren van Smart Water. Kortom, de watergebonden sectoren en bedrijven dienen als ‘motor’ voor de economische ontwikkeling van geheel Goeree-Overflakkee.

 

Wat zijn de verwachtingen van Smart Water?

Concreet in cijfers is de verwachting dat Smart Water tot 2025 zo’n 1.600 nieuwe banen genereert op Goeree-Overflakkee, waarvan 30% hoogwaardig. Daarbij is de prognose dat de lokale economie in diezelfde periode 400 miljoen euro groeit. Wanneer het multiplier-effect tussen verschillende bedrijven en sectoren in de berekening wordt meegenomen, kunnen deze resultaten nog gunstiger uitpakken voor Goeree-Overflakkee. 

 

Zijn er andere regio’s die ook een regionale economische strategie hebben?

Ja, er zijn vele internationale voorbeelden die zichzelf al bewezen hebben, zoals Las Vegas (Sin City), Silicon Valley (technologie en ICT) en Orlando (toerisme). Maar ook in Nederland zijn er goede voorbeelden te noemen. Denk aan Eindhoven (Brainport), het Westland (tuinbouw), de Bollenstreek (bloemen) en Wageningen (Food Valley). Elke regio heeft een unieke concurrentiepositie, waardoor deze regio’s gericht werknemers en bedrijven kunnen aanspreken om zich te vestigen. Vanuit een regionale economische ontwikkelingsstrategie gaat een belangrijke communicatieve functie.

 

Welke partijen worden er allemaal betrokken in de uitvoering van Smart Water?

Wij allemaal. Hoewel een stuurgroep Smart Water centraal coördineert en ondersteunt, ligt de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij alle betrokken partijen, waaronder ondernemers, overheden, de Rabobank, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De FOGO zal nauw samenwerken met deze partijen om ervoor te zorgen dat de Smart Water visie en de doelstellingen die hieraan verbonden zijn worden gerealiseerd. Uw inbreng, hoe groot of klein die ook is, is van groot belang.

 

Wanneer gaan we beginnen met Smart Water?

De Kennisochtend op 2 juni is de officiële start van Smart Water. Het programma loopt tot 1 juni 2050. Nadat de visie werkelijkheid is geworden zal Goeree-Overflakkee de regio zijn in de wereld waar Smart Water floreert.