Eind vorige maand is de eerste stap gezet om invulling te geven aan de doelstelling het Regionaal Bedrijvenpark Oostflakkee te voorzien van een hoogwaardige beeldkwaliteit. Het was één van de voorwaarden die vooraf aan realisering van het park gesteld werden dat het gebied een kwalitatief hoogwaardige en duurzame uitstraling zou krijgen, waarbij veel ruimte en groenvoorziening een parkachtige look aan het geheel zouden geven. Met die groenvoorziening is in de laatste week van november een start gemaakt, met het planten van een zestigtal bomen.

“Op zich lijkt dit niets bijzonders”, zegt directeur Fred Vlasblom van Bedrijvenpark Oostflakkee, “maar toch is ‘t dat wel. Een belangrijk moment is het zelfs in deze fase van ontwikkeling van het terrein.” En hij legt uit waarom.

“De groenaanplant zou hier gerealiseerd worden als het bedrijvenpark wat meer gevuld was. Door de economische crisis is de uitgifte van percelen echter gestagneerd. Het duurt dus langer voordat het terrein steviger bezet is – met tien bedrijven is nu ongeveer een derde deel gevuld – en daardoor duurt het ook langer dat de bedrijven die er al gevestigd zijn op een vrij kaal gebied zitten. Niettemin wilde de directie van het Bedrijvenpark tijdens de crisis terughoudend omgaan met het doen van investeringen. Nu de economie weer lijkt aan te trekken mag het bedrijvenpark zich echter verblijden in een toenemende belangstelling, zodat er daadwerkelijk invulling gegeven kan gaan worden aan een regionaal bedrijventerrein met een parkachtige uitstraling”, zo geeft Vlasblom aan
Daarbij komt dat de provincie elders op het eiland bomen heeft gekapt, waarvoor ze vanwege een herplantplicht op een andere plek in het gebied bomen moet terugplanten. In overleg met de provincie, de gemeente en natuurbeheer is vastgesteld dat dit op het Bedrijvenpark Oostflakkee zal zijn. Zodoende kon op maandag 24 november jl. een begin worden gemaakt met het planten van 60 bomen, vooralsnog alleen aan de Energiebaan. Hier werden afwisselend Els, Zoete kers en Linde geplant, van elke soort evenveel.

Daarnaast werkt het parkmanagement er momenteel aan om – in samenhang met de voorgenomen aanvraag van het Keurmerk Veilig Ondernemen – het bedrijvenpark bij de entree te voorzien van hekken, die het terrein ’s nachts af zullen sluiten voor ongewenst bezoek, en er zijn beveiligingscamera’s geplaatst die daar alle bewegingen in de gaten houden.
Vermeldenswaard is ook het feit dat Bedrijvenpark Oostflakkee een plaats kreeg in het boek ‘Beste bedrijventerreinen en kantoorlocaties 2014/2015’ dat zeer binnenkort verschijnt.

Op de foto toont Fred Vlasblom de onlangs geplante bomen aan de Energiebaan.

Bron: Eilanden Nieuws, 2014

Comments


Add Comment