Het met de strategie en uitvoeringsagenda verrijkte concept van de Detailhandelsvisie ligt nu ter inzage bij de werkgroep Detailhandel van FOGO.

Dit jaar nog zal er door de gemeente Goeree-Overflakkee een stakeholdersbijeenkomst worden georganiseerd, waarbij de adviseurs van BRO de visie presenteren. Houd de gemeente en FOGO site in de gaten voor meer informatie hierover.

De Detailhandelsvisie zal medio januari 2016 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Comments


Add Comment